Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας

 Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Τα Νέα Μας

Καταχώρηση - 10/09/2018

Θέση Εργασίας - Νοσηλευτή/τρια

 

Καταχώρηση - 19/06/2018

 Διήμερο Ψυχικής Υγείας & Τέχνης

 

Καταχώρηση - 12/03/2018

 Πασχαλινή Εκδήλωση 2018

Περισσότερα...

 

Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Γίνε Εθελοντής

 
 
 
 

Κοινοτικές Δράσεις

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνει στην πρόσληψη δύο (2) ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.  

Η κατάθεση των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έληξε την Πέμπτη 29/05/2014. 

Η κατάθεση των αιτήσεων για την Δομή Παροχής Συσσιτίων έληξε την Τρίτη 03/06/2014. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τα αποτελέσματα μοριοδότησης ανά Κοινωνική Δομή σε μορφή pdf ταξινομημένα βάσει Αριθμού Πρωτοκόλλου:
 
 
 

Άσκηση Ένστασης

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 06/06/2014 και λήγει την Τρίτη 10/06/2014.               

 Υποβολή Φακέλου Ένστασης-Πληροφορίες

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως με αιτιολογημένη επιστολή σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ φάκελο για την κάθε Κοινωνική Δομή και κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 στο: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε

Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580  

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του παραπάνω φορέα.

 Δημοσιότητα

Ο Πίνακας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του φορέα: ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε (http://www.poreia.org/ ).

 Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Προσληφθέντων

Ο Τελικός Πίνακας Προσληφθέντων θα αναρτηθεί αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων ενστάσεων.   

Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  Παρασκευή 06/06/2014 και λήγει την Τρίτη 10/06/2014

 

  Ημερομηνία, 06/06/2014

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ 

 

                                                                                                                                        

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Πιστοποιημένο Σύστημα

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/Δ/2010

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  -ΕΛΟΤ 1429:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/ΔΕ/2010

Member of

 


Ε.Ε

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας - Χαλάνδρι - Τηλ.: 2106899580 - Φαξ: 2106899584 - Email: info@poreia.org