Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας

 Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Τα Νέα Μας

Καταχώρηση - 05/12/2019

Bazaar - Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

 

Καταχώρηση - 22/11/2019

Θέση Εργασίας

 

Καταχώρηση - 17/10/2019

 Θέση Εργασίας

Περισσότερα

 

Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Γίνε Εθελοντής

 
 
 
 

Κοινοτικές Δράσεις

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνει στην πρόσληψη δύο (2) ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.  

Η κατάθεση των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έληξε την Πέμπτη 29/05/2014. 

Η κατάθεση των αιτήσεων για την Δομή Παροχής Συσσιτίων έληξε την Τρίτη 03/06/2014. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τα αποτελέσματα μοριοδότησης ανά Κοινωνική Δομή σε μορφή pdf ταξινομημένα βάσει Αριθμού Πρωτοκόλλου:
 
 
 

Άσκηση Ένστασης

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 06/06/2014 και λήγει την Τρίτη 10/06/2014.               

 Υποβολή Φακέλου Ένστασης-Πληροφορίες

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως με αιτιολογημένη επιστολή σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ φάκελο για την κάθε Κοινωνική Δομή και κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 στο: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε

Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580  

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του παραπάνω φορέα.

 Δημοσιότητα

Ο Πίνακας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του φορέα: ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε (http://www.poreia.org/ ).

 Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Προσληφθέντων

Ο Τελικός Πίνακας Προσληφθέντων θα αναρτηθεί αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων ενστάσεων.   

Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  Παρασκευή 06/06/2014 και λήγει την Τρίτη 10/06/2014

 

  Ημερομηνία, 06/06/2014

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ 

 

                                                                                                                                        

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Πιστοποιημένο Σύστημα

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/Δ/2010

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  -ΕΛΟΤ 1429:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/ΔΕ/2010

Member of

 


Ε.Ε

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας - Χαλάνδρι - Τηλ.: 2106899580 - Φαξ: 2106899584 - Email: info@poreia.org