Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας

 Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Τα Νέα Μας

Καταχώρηση - 05/12/2019

Bazaar - Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

 

Καταχώρηση - 22/11/2019

Θέση Εργασίας

 

Καταχώρηση - 17/10/2019

 Θέση Εργασίας

Περισσότερα

 
 
 
 

Γίνε Εθελοντής

 
 
 
 

Κοινοτικές Δράσεις

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

 
 

 
 
 

δελτιο τυπου - 28.11.2012 

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Πορεία Α.Μ.Κ.Ε - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – Ε.Π.Α.Ψ.Υ, στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. –Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρόκειται να προβούν στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ανέργων έως 30 ετών για απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 μηνών, στις δομές που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Χαλανδρίου ως ακολούθως:

ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.

1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός

1 ΤΕ  Κοινωνικός Λειτουργός

3 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΠΕ Φαρμακοποιός

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.

1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός

1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

1 ΔΕ/ΤΕ  Μάγειρας

2 ΔΕ/ΤΕ Βοηθός Κουζίνας

2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ε.Π.Α.Ψ.Υ 2 ΠΕ/ΤΕ Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός

Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς: το Δήμο Χαλανδρίου και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Χαλανδρίου. Μέσω της λειτουργίας των δομών, θα παρέχονται επίσης και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 28/11/2012 και για 15 ημέρες (έως 12/12/2012).

Το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας καθώς και υπόδειγμα της αίτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν από τους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. [http://www.poreia.org], ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ Ι.Α.Α. [http://www.iaath.gr], Ε.Π.Α.Ψ.Υ [http://www.epapsy.gr] καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου [http://www.halandri.gr]. Οι προσκλήσεις θα βρίσκονται επίσης ανηρτημένες στα περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΔ (Βόρειος Τομέας Αθηνών) καθώς και σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Χαλανδρίου καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

[ΠΟΡΕΙΑ – Α.Μ.Κ.Ε.] στο τηλέφωνο: 210-6899580, [Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών] στο τηλέφωνο: 2130174100 και [Ε.Π.Α.Ψ.Υ] στο τηλέφωνο: 210-8056920 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                                        Χαλάνδρι, 28/11/2012

 

Δομή

Αναλυτικά οι προκηρύξεις ανά δομή (pdf)

Αιτήσεις Υποψηφίων (doc)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Προκήρυξη Θέσεων Κοινωνικού Παντοπωλείου Αίτηση Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Προκήρυξη Θέσεων Κοινωνικού Φαρμακείου Αίτηση Κοινωνικού Φαρμακείου
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Προκήρυξη Θέσεων Παροχής Συσσιτίων Αίτηση  Παροχής  Συσσιτίων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Προκήρυξη Θέσεων Γραφείου Διαμεσολάβησης Αίτηση Γραφείου Διαμεσολάβησης

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Πιστοποιημένο Σύστημα

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/Δ/2010

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  -ΕΛΟΤ 1429:2008 , Αρ.Πιστοπ. 23/ΔΕ/2010

Member of

 


Ε.Ε

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας - Χαλάνδρι - Τηλ.: 2106899580 - Φαξ: 2106899584 - Email: info@poreia.org