Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας

Οικοτροφείο "ΠΟΡΕΙΑ"

Στοιχεία Επικοινωνίας



Διεύθυνση:
Ζαν Μωρέας 20, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλεφωνο: 210 689 9580
Fax: 210 689 9584

Email: info@poreia.org
Οι χορηγοί μας