Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτόνομης Διαβίωσης

Παράδοση Γευμάτων του Ελληνικού Κέντρου Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας-ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία των καιρών, το Ελληνικού Κέντρου Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας-ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. με δική του πρωτοβουλία, υλοποίησε από 1 Ιουλίου 2010 έως 31 Αυγούστου 2011, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτόνομης Διαβίωσης – Παράδοση Γευμάτων σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες καθώς και σοβαρά προβλήματα υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η. Χαλανδρίου. 
Στο διάστημα αυτό, το πρόγραμμα εξυπηρέτησε συνολικά 35 άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους (είχαν μειωμένες δυνατότητες να ψωνίσουν ή/και να ετοιμάσουν τα γεύματά τους) λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας (ψυχική νόσο, βαριά νοητική υστέρηση, σωματική αναπηρία). 

Στόχοι του Προγράμματος :

- η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων του προγράμματος

- η αναγνώριση και προάσπιση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ψυχική νόσο, βαριά νοητική υστέρηση ή/και σωματική αναπηρία

- η πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού των ατόμων αυτών-έγκαιρη παρέμβαση

Image

- η προώθηση των διαδικασιών της κοινωνικής ένταξης

- ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και μηχανισμών σχεδιασμού και διανομής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

- η ευαισθητοποίηση συνεργατών, εθελοντών και χορηγών τροφίμων για την στήριξη του προγράμματος

Σχεδιασμός παρέμβασης:

Η επιλογή και αξιολόγηση στοιχείων των ατόμων πραγματοποιήθηκε από την ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η Χαλανδρίου.        

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επωφελουμένων ήταν :

     -κατάσταση υγείας (ψυχική-νοητική-κινητική)

     -το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου (μερική-μη)

     -η οικονομική κατάσταση

     -το υποστηρικτικό δίκτυο (οικογένεια, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες)  

Η προετοιμασία των γευμάτων γινόταν στο χώρο του Οικοτροφείου ΠΟΡΕΙΑ και στη συνέχεια τα γεύματα διανέμονταν (μέσα σε ισοθερμικά σακίδια) πέντε (5) φορές την εβδομάδα από αυτοκίνητο του Κ.Α.Π.Η.

Αξιολόγηση του προγράμματος:

Η επιτυχής συνεργασία της ΠΟΡΕΙΑΣ  Α.Μ.Κ.Ε. με το ΚΑΠΗ Χαλανδρίου είχε αποφέρει αμφίπλευρα οφέλη. Η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων εξασφάλισε την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, το οποίο προσέφερε γεύματα καθημερινά σε άτομα της κοινότητας πού έχρηζαν άμεσης υποστήριξης.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση συνεργατών και χορηγών, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην στήριξή του.

Covid-19 - Μένουμε ασφαλείς
Image
GDPR
Image
Κατέβασε την αίτηση φορέα
Image
Νέα - Ανακοινώσεις 
Οι χορηγοί μας