ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΥΔΑΝ 2006-2008

Από το 2005-2008, στα πλαίσια του Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας της ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών, η ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. δημιούργησε και λειτούργησε ένα Ελληνικό Ιατρείο & Οφθαλμιατρείο στο Χαρτούμ, Σουδάν. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η προσφορά σύγχρονων ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα του τοπικού πληθυσμού, τα οποία εν γένει ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με το όνομα της τοπικής Ελληνικής Κοινότητας.
Πλαίσιο λειτουργίας: Το Ιατρείο εφοδιάστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα-εξωτερικό ιατρείο τοπικού Νοσοκομείου. Στεγάζεται σε χώρο που του παραχώρησε η Ελληνική Κοινότητα και πρόσφερε καθημερινά υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών γενικής ιατρικής και τη θεραπεία οφθαλμολογικών περιστατικών. Σήμερα, το Ιατρείο λειτουργεί με τη φροντίδα της Ελληνικής Κοινότητας του Σουδάν.

Επωφελούμενες ομάδες

Από το πρόγραμμα επωφελήθηκαν άτομα από τον πληθυσμό που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας:
0
Ασθενείς στους οποίους προσφέρθηκαν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες
0
Ασθενείς, οι οποίοι χειρουργήθηκαν για οφθαλμολογικά προβλήματα
0
Άτομα, που ενημερώθηκαν συστηματικά για την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών
0
Άτομα, που ευαισθητοποιήθηκαν σε ανάλογα θέματα.
0
Σουδανοί ιατροί, που προσελήφθηκαν για το έργο και μετεκπαιδεύτηκαν για 1-2 μήνες σε σύγχρονες κλινικές στην Ελλάδα.
Έμμεσα επωφελήθηκε και η τοπική ελληνική παροικία, λόγω της ενίσχυσης του κοινωνικού έργου της τοπικής Ελληνικής Κοινότητας.
Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός Ιατρείου και Οφθαλμιατρείου στην συγκεκριμένη περιοχή προέκυψε λόγω του ότι ο τοπικός πληθυσμός της περιοχής Χαρτούμ χαρακτηρίζεται σε τεράστιο ποσοστό από φτώχεια και αναλφαβητισμό. Επιπρόσθετο πρόβλημα μπορεί να αποτελούν θρησκευτικές απαγορεύσεις για μεγάλο τμήμα του γυναικείου πληθυσμού. Οι συνιστώσες αυτές ενισχύουν την αναγκαιότητα ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες άλλωστε προβλέπεται να αποτελούν σημείο αναφοράς για μελλοντικές δράσεις μεγαλύτερης εμβέλειας.
Η ανάγκη για την ίδρυση του ιατρείου και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών ήταν δεδηλωμένη από την τοπική Ελληνική Κοινότητα, η οποία έχει εμπειρία επιτυχούς διαχείρισης άλλων δομών (σχολείο, πολιτιστικό κέντρο, αθλητικός όμιλος). Από την πλευρά της η Πορεία έχει εγγενώς τη δυνατότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και μπορεί να εξασφαλίσει εκτεταμένη και διαφόρων ειδών υποστήριξη σε υψηλό επίπεδο, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι ειδικότεροι κλάδοι που επελέγησαν (γενική ιατρική, οφθαλμολογία και πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών) είναι οι εντονότερα ζητούμενοι σε ανάλογες καταστάσεις, λόγω του πλήθους των περιστατικών και των σοβαρών επιπτώσεων στη ζωή των πασχόντων και των οικείων τους.
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την τοπική Ελληνική Κοινότητα ακριβώς εξ αιτίας της καλής γνώσης της ιεράρχησης των αναγκών του πληθυσμού-στόχου. Είναι πρόδηλο, ότι η υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό και οι συγκεκριμένοι τομείς που επιλέχθηκαν έχουν ευρείες επιπτώσεις σε μεγαλύτερα σύνολα πληθυσμού από τους ίδιους τους πάσχοντες.
Ο ρόλος των δύο φορέων ήταν απολύτως συμπληρωματικός: Ο τοπικός εταίρος, η Ελληνική Κοινότητα του Σουδάν, προσέφερε το χώρο για τη λειτουργία του Ελληνικού Ιατρείου και Οφθαλμιατρείου, τη διεύθυνση της λειτουργίας του και την επαφή με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία. Η Πορεία έθεσε τις προδιαγραφές για τη λειτουργία του ιατρείου και το εφοδίασε με σύγχρονο εξοπλισμό, εκπαίδευσε στην Ελλάδα και επόπτευε το τοπικό ιατρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα απέστειλε και ειδικευμένους επισκέπτες ιατρούς για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων. Η λειτουργία του Ελληνικού Ιατρείου του Σουδάν έγινε με την τήρηση όλων των στοιχείων και δεδομένων που τηρούνται στα σύγχρονα ιατρεία.
Κατά το 2007-2008, η υλοποίηση του προγράμματος είχε ως στόχο την ολοκλήρωση του εξοπλισμού και την τροφοδοσία με αναλώσιμα του Ελληνικού Ιατρείου-Οφθαλμιατρείου. Σκοπός ήταν η διεύρυνση της προσφοράς σύγχρονων ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα του τοπικού πληθυσμού, τα οποία εν γένει ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με το όνομα της τοπικής Ελληνικής Κοινότητας.
Το Ιατρείο συμπληρώθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και σήμερα λειτουργεί ως περιφερειακή μονάδα-εξωτερικό ιατρείο του Νοσοκομείου BASHAYER στην περιοχή Mayo, στα περίχωρα του Χαρτούμ. Στεγάζεται σε χώρο που του παραχώρησε το Νοσοκομείο κατόπιν συνεννοήσεων με την Ελληνική Κοινότητα και προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών γενικής ιατρικής και τη θεραπεία οφθαλμολογικών περιστατικών. Το Ιατρείο λειτουργεί με τη φροντίδα της Ελληνικής Κοινότητας του Σουδάν και τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Χαρτούμ.
Covid-19 - Μένουμε ασφαλείς
Image
GDPR
Image
Κατέβασε την αίτηση φορέα
Image
Νέα - Ανακοινώσεις 
Οι χορηγοί μας