Προς μια καλύτερη ζωή...

Image
Οι στόχοι της συγκεκριμένης Μονάδας Ψυχικής Υγείας βάσει της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της  είναι οι εξής:
 • Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής και φροντίδας των φιλοξενούμενων
 • Σταθερή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των φιλοξενουμένων.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων των ενοίκων, με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητάς και της αυτονομίας τους στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
 • Eφαρμογή των Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων για κάθε ένοικο από τους επαγγελματίες της δομής.
 • Μέριμνα σε προνοιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα.
 • Συνεχιζόμενη επιμόρφωση του προσωπικού
 • Βελτίωση της ποιότητας επαφής των ενοίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας με τη γειτονιά και τους τοπικούς φορείς/υπηρεσίες στα πλαίσια της αγωγής κοινότητας
 • Ενίσχυση της διασύνδεσης του Οικοτροφείου με το κοινοτικό πλαίσιο, μέσα από την προβολή του έργου του, καθώς και μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής-ευαισθητοποιήσης σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία.
 • Περαιτέρω αναζήτηση και αξιοποίηση χορηγών κι εθελοντών, με στόχο τη στήριξη του έργου της Μονάδας.
 • Υλοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών κοινωνικής εργασίας.
 • Διασύνδεση και ένταξη της Μονάδας στο κοινοτικό πλαίσιο, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία και στην αξιοποίηση κοινωνικών πηγών.
 • Διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών της μονάδας με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISΟ 9001:2008 και Διαχειριστικής επάρκειας ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 .
Covid-19 - Μένουμε ασφαλείς
Image
GDPR
Image
Κατέβασε την αίτηση φορέα
Image
Νέα - Ανακοινώσεις 
Οι χορηγοί μας