Έκτακτα Μέτρα Covid-19

Έκτακτα Μέτρα Covid-19' 31.12.2022

 

ΦΕΚ 7005-31.12.2022 τ.β΄ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″ έως 30.1.2023

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ SAR S-COV-2 ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ), ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩ ΜΕΝΟΥΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι χορηγοί μας